[1]
Nawaz, A.H., ABRAR HUSSAIN, WANG FUJIAN, WEI LU ZHANG, JIA HUI ZHENG, JIAO ZHENG HAI and LI ZHANG 2022. Future of Cultured Meat Production: Hopes and Hurdles. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society. 10, 4 (Aug. 2022).