(1)
Nawaz, A. H.; ABRAR HUSSAIN; WANG FUJIAN; WEI LU ZHANG; JIA HUI ZHENG; JIAO ZHENG HAI; LI ZHANG. Future of Cultured Meat Production: Hopes and Hurdles. FOFJ 2022, 10.