Nawaz, A. H., ABRAR HUSSAIN, WANG FUJIAN, WEI LU ZHANG, JIA HUI ZHENG, JIAO ZHENG HAI, & LI ZHANG. (2022). Future of Cultured Meat Production: Hopes and Hurdles. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, 10(4). Retrieved from http://www.thefutureoffoodjournal.com/index.php/FOFJ/article/view/528