NAWAZ, A. H.; ABRAR HUSSAIN; WANG FUJIAN; WEI LU ZHANG; JIA HUI ZHENG; JIAO ZHENG HAI; LI ZHANG. Future of Cultured Meat Production: Hopes and Hurdles. Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society, v. 10, n. 4, 29 Aug. 2022.